Miroslav Křížek

 
/21/5/1946 v Ústí nad Labem

Studium:   AVU /obor restaurování uměleckých památek, u prof. R. Ondráčka/

                            /1977 -  1983/

Samostatné výstavy:

Staré Hrady:                              1993,  obrazy, kresby, objekty,  kopie.

Opočno:                                    1996,  obrazy objekty.

Praha-Nová síň:                         2001,  „Pomalu, ale přece“  obrazy, objekty.

Praha -- Novoměstská radnice:  2009, „Pomníky živým“ Obrazy, kresby, objekty.

Obrazy 2016-2018

Nová tvorba

Nová tvorba 2019

Artefakty

Vernisáže

 

V roce 2013 byla založena skupina volně tvořících restaurátorů “R013”.

Skupinu tvoří:

Petr Bareš, akademický malíř, Jiří Brodský, akademický malíř, Miroslav Křížek, akademický malíř, Eva Skarolková, akademická malířka

Skupina měla dvě výstavy: Jičín zámecká konírna v říjnu 2013, Praha Vršovice galerie v květnu 2016

Výstava v Jičíně

Výstava ve Vršovicích